Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa

Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa.

Du som är uppfödare kan fortfarande teckna kullförsäkring hos Moderna Djurförsäkringar precis som vanligt. Ring oss på 060-663032.

Från och med 1 januari 2023 Moderna Djurförsäkringar förnyas i Trygg-Hansa. Du kommer få information i god tid om någon ändring sker som påverkar dina försäkringar eller våra kontaktvägar. Dina kullförsäkringar kommer finnas kvar i Moderna Djurförsäkringar till våren 2023.

Om du vill hålla dig uppdaterad kring samgåendet mellan Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa hittar du information på modernaforsakringar.se/trygg-hansa/