Ytterligare skydd utan extra kostnad

När du tecknar vår kullförsäkring med dolda fel får du, utan extra kostnad, även en vanlig hund- eller kattförsäkring. En veterinärvårds- och livförsäkring för valparna/kattungarna från fyra veckors ålder. Försäkringsbeloppet för livförsäkringen är lika med det förväntade försäljningspriset. Veterinärvårdsskyddet är 25 000 kronor per djur. Försäkringen gäller till den dag då valpkullen blir 12 veckor eller då kattungarna är 14 veckor, dock längst till den första leveransdagen. Därefter måste köparen av valpen/kattungen teckna en egen försäkring.