Flockförsäkring

Flockförsäkring kan tecknas av hundägare med minst tio och högst tjugo hundar. Har du fler än tjugo hundar tecknas ytterligare Flockförsäkring. 

Det är en är en kollektiv veterinärvårdsförsäkring som ger ersättning om någon av de försäkrade hundarna drabbas av sjukdom eller olycksfall.

För behandling under ett och samma försäkringsår betalar vi högst 100 000 kr i gemensam ersättning för samtliga hundar i avtalet. Självrisken som gäller för hela flocken består av en fast del som är 5 000 kr plus en rörlig del på 25% av de kostnader som överstiger 5 000 kr för varje självriskperiod. Självrisken vid ett andra kejsarsnitt är dock alltid ytterligare 5 000 kr plus 25% av överskjutande kostnad.

Teckna försäkringen via vår uppfödarservice.