Avsluta försäkring

Försäkringen gäller i en period på 1 år. Det är vanligtvis efter en sådan period du kan avsluta din försäkring. Om du inte längre har kvar hunden eller katten eller av annan anledning inte har behov av en försäkring kan du avsluta den mitt i perioden.

Om du väljer att byta bolag ska du säkerställa att den nya försäkringen startas vid rätt datum så att du inte får något glapp mellan försäkringarna.