Självrisk kattförsäkring

Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som du själv betalar vid skada eller sjukdom.

Självrisken består av en fast del: 1100 kr, 2200 kr eller 4000 kr. Utöver fasta självrisken kommer en rörlig del av antingen 15% eller 25% på de kostnader som överstiger den fasta självrisken. Nivå av fast och rörlig självrisk väljer du när du tecknar försäkringen.

Under en självriskperiod behöver du bara betala den fasta självrisken en gång, oavsett om veterinärvårdskostnaderna är för olika sjukdomar eller skador. Hos oss omfattar en självriskperiod hela 180 dagar, räknat från första veterinärbesöket. 

Läs mer om Självrisk kattförsäkring.