• Självrisk kattförsäkring

  Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som du själv betalar vid skada eller sjukdom.

  Självrisken består av en fast del: 900 kr, 1800 kr eller 3600 kr. * Utöver fasta självrisken kommer en rörlig del av antingen 15% eller 25% på de kostnader som överstiger den fasta självrisken. Nivå av fast och rörlig självrisk väljer du när du tecknar försäkringen.

  Under en självriskperiod behöver du bara betala den fasta självrisken en gång, oavsett om veterinärvårdskostnaderna är för olika sjukdomar eller skador. Hos oss omfattar en självriskperiod hela 365 dagar, räknat från första veterinärbesöket. 

  Du ska spara kvitton även från behandlingar som inte överstiger den fasta självrisken. Skulle djuret behöva vård igen inom 365 dagar kan du slå ihop kostnaderna och på så sätt komma över den fasta självrisken och få ersättning från försäkringen.

  Läs mer om Självrisk kattförsäkring.

  *Gäller på försäkringar tecknade eller förnyade från och med 1 januari 2019.