16/4 kl 18.00 till 19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

Livförsäkring

Livförsäkringsbeloppet baseras i första hand på inköpspriset/marknadsvärdet. Livförsäkringsbeloppet kan höjas om katten meriteras, exempelvis på utställning.

För Huskatt/Bondkatt/Blandras är livbeloppet högst 1 000 kr, såvida inte katten har officiella utställningsmeriter.

I livförsäkringen ingår ersättning för förlorad avelsförmåga och livförsäkringen gäller utan självrisk. Läs mer om Livförsäkring för katt.

Undantag
Livförsäkringen gäller inte för katt som kommer bort.