Nyheter 1 januari 2017

Nedan följer en sammanställning av de viktigaste ändringar som vi har gjort i våra djurförsäkringar. Du kan se alla detaljer i våra fullständiga villkor som du hittar här. Våra fullständiga villkor som tidigare varit ett gemensamt villkor har nu separerats så att det är ett för hund och ett för katt.

Ändringar som innebär en förbättring i försäkringens omfattning börjar gälla från och med 1 januari 2017 oavsett när din försäkring förnyas.

Ändringar som innebär en försämring i försäkringens omfattning börjar gälla för din försäkring från och med det datum som ditt avtal förnyas efter den 1 januari 2017.

Vi har som tidigare tre olika veterinärvårdsförsäkringar men vi har höjt  ersättningsbeloppen:

Enkel veterinärvård – ersättningsbeloppet har höjts från 25 000 kr till 30 000 per försäkringsår

Dubbel veterinärvård – Ersättningsbeloppet för Dubbel veterinärvård 50 har höjts från 50 000 kr till 60 000 kr per försäkringsår.
Dubbel veterinärvård omfattar nu även dolda fel om ditt djur varit försäkrat före fyra månaders ålder. För katt ersätter vi nu även kostnaden för en behandling med radioaktivt jod.
Som tidigare ingår ersättning för MR, CT eller liknande röntgenformer med upp till 7000 kr inom det maximala beloppet för veterinärvård. Utöver maxbeloppet ersätts medicin med upp till 7000 kr samt rehabilitering med upp till 7000 kr.

Trippel veterinärvård – Ersättningsbeloppet för Trippel veterinärvård (tidigare Dubbel veterinärvård 75) har höjts från 75 000 kr till 90 000 kr per försäkringsår.
Ersättningsbeloppet för MR, CT och liknande röntgenformer höjs till 15 000 kr per försäkringsår, dock inom det maximala försäkringsbeloppet för veterinärvård.
Utöver maxbeloppet ersätts medicin med upp till 7000 kr samt rehabilitering med upp till 7000 kr.
Trippel veterinärvård omfattar nu även dolda fel om ditt djur varit försäkrat före fyra månaders ålder. Trippel veterinärvård omfattar även kostnader för borttagande av kvarsittande mjölktänder. För katt ersätter vi nu även kostnaden för en behandling med radioaktivt jod.
Trippel veterinärvård ersätter även kostnaden för inackordering på hund- resp. kattpensionat om du som försäkringstagare är bedömd av läkare vara så sjuk eller skadad att du inte kan ta hand om ditt djur.

Kullförsäkring – vi har bytt namn på vår dolda fel-försäkring och den heter nu Kullförsäkring – dolda fel för uppfödare. Vi har förtydligat våra villkor så att det mer tydligt framgår vad som gäller före respektive efter leverans av kullen.
Kullförsäkringen gäller numera tidigast från och med fyra veckors ålder.

Om du redan är kund hos oss och får en förnyelse så kommer du att få en sammanfattning över alla ändringar med ditt nya försäkringsbrev.

Är du ny kund och har funderingar? Ring oss gärna på 060-66 30 30 så hjälper vi dig med dina frågor. Du kan också enkelt räkna fram vad din försäkring kommer att kosta här.