Självrisker

Från och med 1 januari ändrar vi de fasta självriskerna till 1200, 2300 eller 4000 kr. Du väljer själv vilken fast självrisk du vill ha när du tecknar försäkringen och självrisken står i ditt försäkringsbrev.

Vi lägger också till en nivå av rörlig självrisk. Du kan välja 15%, 20% eller 25%. 

Har du redan en försäkring hos oss behåller du tidigare självrisker tills din försäkring förnyas, det vill säga först i nästa försäkringsperiod.

Självriskperioden är som tidigare 180 dagar. Under en självriskperiod betalar du den fasta självrisken bara en gång oavsett om veterinärbesöken är för samma eller olika diagnoser.

 

Har du importerat en hund?

Från och med 1 januari 2021 gäller hårdare krav på ett svenskt veterinärintyg för att försäkra hundar som har varit i Sverige kortare tid än 6 månader.

Om hunden importerats från ett land utanför Norden behöver vi ett svenskt
veterinärintyg som inte får vara äldre än 30 dagar när försäkringen tecknas. Innan intyget inkommit till oss gäller din försäkring som en olycksfallsförsäkring.

 

Vad gäller för min försäkring?

Fullständig information om de förändringar som gäller för din djurförsäkring och när ändringarna blir gällande hittar du i ditt försäkringsbrev. När din försäkring förnyas får du ett brev från oss där det finns en bilaga där alla ändringar är summerade. Du hittar också mer information i våra fullständiga villkor.