Fler försäkringar

 • Teckna livförsäkring för din hund tillsammans med en veterinärvårdsförsäkring eller separat. Moderna Djurförsäkringar är en del av Trygg-Hansa och du tecknar din hundförsäkring här.

  Har du redan en hundförsäkring hos Moderna Djurförsäkringar - ring oss på 060 66 30 30 så hjälper vi dig med nästa försäkring.

  Livförsäkringsbeloppet baseras i första hand på inköpspriset/marknadsvärdet. Livförsäkringsbeloppet kan höjas om hunden meriteras, exempelvis på en utställning eller vid en tävling. Läs mer om Livförsäkring för hund hos Trygg-Hansa.

  I livförsäkringen ingår ersättning för förlorad användbarhet och avelsförmåga och livförsäkringen gäller utan självrisk.

 • Flockförsäkring kan tecknas för en grupp av minst 10 st hundar.

  Försäkringen är en kollektiv veterinärvårdsförsäkring och ersätter kostnader för veterinärvård under försäkringstiden om någon av de försäkrade hundarna drabbas av sjukdom eller olycksfall.

  Flockförsäkring kan tecknas genom att kontakta oss på telefon eller mejl.

  Läs mer i det aktuella villkoret.