Vad kostar en hundförsäkring?

Integritetspolicy

Vad omfattar en hundförsäkring?

Hundförsäkringen omfattar veterinärvårdskostnader om din hund drabbas av sjukdom eller olycksfall. Du kan välja mellan tre olika nivåer; Enkel, Dubbel eller Trippel. Jämför vilken hundförsäkring som passar dig eller ta hjälp av vår guide för att välja hundförsäkring.

Våra försäkringar kan tecknas för hund som uppnått sex veckors ålder och fram till dess att den blir åtta år gammal och vi sänker inte ersättningsbeloppen för veterinärvård när hunden blir äldre. Är din valp under 6 månader när du tecknar försäkringen får du en rabatt som motsvarar 25% av första årspremien.

Vi samarbetar med FirstVet - veterinärkliniken på webben. Du får i din veterinärvårdsförsäkring kostnadsfria besök för skador och sjukdom som omfattas av försäkringen.

Topprankad hundförsäkring!

Moderna Djurförsäkringars hundförsäkring är rankad i toppen hos oberoende Konsumenternas försäkringsbyrå. Dubbel veterinärvård och Trippel veterinärvård är högt rankade!

 

Det här ingår i hundförsäkringen  Enkel  Dubbel  Trippel

Behandlingskostnader

Veterinärvårdsförsäkringen omfattar kostnader för undersökning och behandling om din hund/katt drabbas av sjukdom eller olycksfall. Maxbeloppet per år är: Enkel: 30 000 kr Dubbel: 60 000 kr Trippel: 90 000 kr/120 000 kr

MR och CT röntgen

I Dubbel veterinärvård ingår ersättning för röntgenformerna MR, CT eller liknande röntgenformer med högst 7 000 kr/år. I Trippel veterinärvård ingår ersättning för röntgenformerna MR, CT eller liknande röntgenformer med högst 15 000 kr/år.

Receptbelagd medicin

Kostnader för receptbelagd/utskriven medicin ingår i hundförsäkringen Dubbel och Trippel veterinärvård. 

Rehabilitering

Försäkringen ersätter kostnader för rehabilitering med 7 000 kr/år utöver ditt maximala veterinärvårdsbelopp i Dubbel och Trippel veterinärvård.

Dolda fel

Om din valp varit försäkrad innan fyra månaders ålder ingår dolda fel i Dubbel och Trippel veterinärvård.

Borttagande av mjölktänder

Trippel veterinärvård omfattar borttagande av kvarsittande mjölktänder

Strålning och cellgifter

Trippel veterinärvård ersätter kostnader för strålbehandling och behandling med cellgifter vid cancersjukdom.

Inackordering på hundpensionat

Trippel veterinärvård ersätter kostnader för inackordering på hundpensionat om du av läkare bedömts så sjuk att du inte kan ta hand om din hund

Självrisk, karens och undantag

I vårt fullständiga försäkringsvillkor kan du läsa om de tillstånd och behandlingar som försäkringen inte ersätter. Till exempel ersätts inte resor, förebyggande behandling, krage och dietfoder. Försäkringen ersätter inte heller kostnader för avlivning och kremering. För djur som importerats, eller dess avkomma, gäller särskilda undantag för vissa sjukdomar.

Fler försäkringar

 • Teckna livförsäkring för din hund direkt när du tecknar försäkring här på hemsidan. Du kan också lägga till en livförsäkring genom att kontakta oss.

  Livförsäkringsbeloppet baseras i första hand på inköpspriset/marknadsvärdet. Livförsäkringsbeloppet kan höjas om hunden meriteras, exempelvis på en utställning eller vid en tävling.

  I livförsäkringen ingår ersättning för förlorad användbarhet och avelsförmåga och livförsäkringen gäller utan självrisk.

  Läs gärna mer i våra fullständiga villkor.

 • Flockförsäkring kan tecknas för en grupp av minst 10 st hundar.

  Försäkringen är en kollektiv veterinärvårdsförsäkring och ersätter kostnader för veterinärvård under försäkringstiden om någon av de försäkrade hundarna drabbas av sjukdom eller olycksfall.

  Flockförsäkring kan tecknas genom att kontakta oss på telefon eller mejl.

  Läs mer i det aktuella villkoret.

Förköpsinformation och villkor för din hundförsäkring

Skillnaden mellan förköpsinformation och försäkringsvillkor är att vi i förköpsinformationen sammanfattat den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en hundförsäkring hos oss.

Vanliga frågor och svar