Veterinärintyg/Livintyg

När du söker om ersättning från din hund- eller katts livförsäkring behövs det ett veterinärintyg.

Skriv ut och fyll i detta intyg och komplettera med de uppgifter som efterfrågas. Om du redan har ett intyg från din veterinär går det bra att skicka in det tillsammans med dina uppgifter. 

Skadeanmälan livförsäkring