Försäkra din hund hos Moderna Djurförsäkringar

Räkna här

Du kan välja mellan tre olika nivåer på veterinärvårdsförsäkring; Enkel, Dubbel eller Trippel veterinärvård. Ta hjälp av vår guide för att välja hundförsäkring.

 • Våra försäkringar kan tecknas för valp som är sex veckor eller äldre och fram till dess att hunden blir åtta år gammal.
 • Ersättningsbeloppen för veterinärvård är oförändrade när hunden blir äldre.
 • Är din valp under 6 månader när du tecknar försäkringen får du en rabatt som motsvarar 25% av första årspremien.
 • Du får kostnadsfri rådgivning hos 2288 Djurens vårdguide. I hundförsäkringen ingår också kostnadsfria videomöten hos FirstVet, veterinär online, för skador och sjukdom som omfattas av försäkringen.

 

Trygg-Hansa är sedan den 1 juni en del av Tryg och kommer att integreras med
Moderna Försäkringar under 2022.
Genom Moderna Djurförsäkringar kan du försäkra din hund eller katt.
Detta ingår
Enkel Dubbel Trippel

Veterinärvårdsförsäkringen omfattar kostnader för undersökning och behandling om din hund/katt drabbas av sjukdom eller olycksfall. Maxbeloppet per år är: Enkel: 30 000 kr Dubbel: 60 000 kr Trippel: 90 000 kr/120 000 kr

När du behöver vårdrådgivning för din hund - ring 90228. Ingår kostnadsfritt i försäkringen.

I försäkringen ingår kostnadsfria digitala veterinärbesök hos FirstVet för sjukdom eller skador som omfattas av försäkringsvillkoren.

Dubbel veterinärvård ersätter kostnader för undersökning med magnetresonanskamera, datortomografi eller scintigrafi med högst 7 000 kr/år. I Trippel veterinärvård ingår ersättning med högst 15 000 kr/år.

Kostnader för receptbelagd/utskriven medicin ingår i hundförsäkringen Dubbel och Trippel veterinärvård.

Kostnader för rehabilitering ingår i hundförsäkringen Dubbel och Trippel veterinärvård med 7 000 kr/år. Rehabilitering ersätts vid frakturer, diskbråck, led-, sen- och muskelskador bland annat.

Om din valp varit försäkrad innan fyra månaders ålder ingår dolda fel i Dubbel och Trippel veterinärvård.

Trippel veterinärvård omfattar borttagande av kvarsittande mjölktänder under första året under förutsättning att din valp varit försäkrad sedan innan 4 månaders ålder.

Trippel veterinärvård ersätter kostnader för strålbehandling och behandling med cellgifter vid cancersjukdom.

Trippel veterinärvård ersätter kostnader för inackordering på hundpensionat om du av läkare bedömts så sjuk att du inte kan ta hand om din hund

I vårt fullständiga försäkringsvillkor kan du läsa om de tillstånd och behandlingar som försäkringen inte ersätter. Till exempel ersätts inte resor, förebyggande behandling, krage och dietfoder. Försäkringen ersätter inte heller kostnader för avlivning och kremering. För djur som importerats, eller dess avkomma, gäller särskilda undantag för vissa sjukdomar.

 • När du flyttar din försäkring direkt från ett annat svenskt försäkringsbolag och en försäkring med samma omfattning gäller din försäkring utan karens. Detta gäller för hund som är äldre än 12 veckor.

  Det är heller ingen karens för en hund som är yngre än 12 veckor, om veterinärintyg finns när försäkringen tecknas. Intyget ska vara högst sju dagar gammalt och utan anmärkning.

  Om din hund däremot varit oförsäkrad omedelbart före nyteckning gäller en karens för sjukdom på 20 dygn från och med du tecknat försäkringen. Under denna tid ersätter inte försäkringen eventuella sjukdomar som ditt djur drabbas av och inte heller eventuella följder av sjukdom som påbörjats under karenstiden. När du byter försäkringsbolag ska dessa 20 dagar ha passerat i det tidigare bolaget.

  För olycksfall är det ingen karenstid, d v s försäkringen gäller för olycksfall direkt från den tidpunkt då du tecknat försäkringen.

  Om du förbättrar din försäkring med t ex ökat ersättningsbelopp på veterinärvård så gäller också en karens på 20 dygn.

 • När man vill byta hundförsäkring finns det ett par saker man ska tänka på. Som hundägare ska man vara medveten om att den nya försäkringen inte ersätter sjukdomar eller skador hos hunden som har funnits eller påbörjats innan försäkringen startar. 

  När du tecknar en hundförsäkring får du fylla i en hälsodeklaration som ger dig en vägledning. Om hunden har en gammal skada eller tidigare sjukdomshistorik så är det bra att kontakta oss och prata med en försäkringsrådgivare. Ring oss på 077 575 00 05.

 • Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som du själv betalar vid skada eller sjukdom.

  Självrisken består av en fast del: 1200 kr, 2300 kr eller 4000 kr.
  Utöver fasta självrisken kommer en rörlig del av antingen 15%, 20% eller 25% på de kostnader som överstiger den fasta självrisken.
  Vilken nivå av fast och rörlig självrisk din försäkring ska ha väljer du när du tecknar den.

  Under en självriskperiod behöver du bara betala den fasta självrisken en gång, oavsett om veterinärvårdskostnaderna är för olika sjukdomar eller skador. Hos oss omfattar en självriskperiod 180 dagar, räknat från första veterinärbesöket. 

 • Teckna livförsäkring för din hund direkt när du tecknar försäkring här på hemsidan. Du kan också lägga till en livförsäkring genom att kontakta oss på telefon 077 575 00 05

  Livförsäkringsbeloppet baseras i första hand på inköpspriset/marknadsvärdet. Livförsäkringsbeloppet kan höjas om hunden meriteras, exempelvis på en utställning eller vid en tävling.

  I livförsäkringen ingår ersättning för förlorad användbarhet och avelsförmåga och livförsäkringen gäller utan självrisk.

  Läs gärna mer i våra fullständiga villkor.

 • Flockförsäkring kan tecknas för en grupp av minst 10 st hundar.

  Försäkringen är en kollektiv veterinärvårdsförsäkring och ersätter kostnader för veterinärvård under försäkringstiden om någon av de försäkrade hundarna drabbas av sjukdom eller olycksfall.

  Flockförsäkring kan tecknas genom att kontakta oss på telefon 077 575 00 05.

  Läs mer i det aktuella villkoret.

Skillnaden mellan förköpsinformation och försäkringsvillkor är att vi i förköpsinformationen sammanfattat den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en hundförsäkring hos oss.

 • Vad en hundförsäkring kostar beror på bland annat på hundras, hundens kön, hundens ålder och var i landet du bor. Veterinärvårdsförsäkring med större omfattning och högre ersättningsbelopp kostar mer än en försäkring med mindre omfattning.  Priset på hundförskringen påverkas också av vilken självrisk du väljer. Du kan enkelt räkna ut ditt pris på vår hundförsäkring.

 • Det är inte alltid enkelt att veta vilken hundförsäkring man ska välja. Vi har gjort en guide för att välja hundförsäkring där vi hoppas hjälpa dig att göra rätta valen.

 • Du kan teckna en försäkring om du är ägare till en hund eller om du tar hand om en hund som t ex fodervärd. Försäkringstagare blir du som ingår avtal om försäkring med Moderna Djurförsäkringar.

  Vill du teckna livförsäkring för hunden ska du antingen vara ägare till hunden eller så ska det framgå i ett fodervärdsavtal att du har rätt att teckna livförsäkring.

 • När du väljer att köpa hundförsäkring här på vår hemsida kan du välja mellan helårsbetalning eller månadsbetalning (via autogiro). Väljer du att betala via autogiro så slipper du även faktureringsavgiften på 24 kr. 

  Om du vill så kan du välja kvartalsbetalning eller halvårsbetalning. Då kontaktar du vår kundservice och köper din försäkring via telefon. De två sistnämnda betalningsformerna leder till ett procentuellt påslag på priset på din hundförsäkring.

 • Väljer du en lite högre självrisk i din hundförsäkring så blir din försäkringspremie lite lägre, och tvärtom. Du kan välja mellan olika fasta och rörliga självrisker hos oss.

  Exakt hur mycket priset påverkas kan du jämföra när du räknar fram ett pris på hundförsäkringen eller så hjälper vi dig att räkna. Ring oss gärna på 077 575 00 05

  Den självrisk du väljer när du tecknar försäkringen går att ändra senare om du skulle vilja det, men tänk på att om något redan inträffat tillämpas den självrisk som gäller vid tidpunkten för sjukdomen/olycksfallet.

 • Hundens försäkring gäller i Sverige och i andra länder dit du kan ta med hunden fram och tillbaka utan att den behöver sitta i karantän. Försäkringen gäller i längst ett år räknat från avresedagen utanför Sverige.

  Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för resa till olika länder hos Jordbruksverket.

 • Ett dolt fel är en medfödd eller senare förvärvad sjukdom eller skada som har börjat utvecklas före besiktningen respektive leveransen, men som inte dessförinnan har visat symptom eller annars varit känd. Sjukdomen eller defekten har inte kunnat upptäckas vid besiktning av valpen. Exempel på dolda fel är vattenskalle, medfödd dövhet eller missbildningar på inre organ.

  Uppfödaren/säljaren av valpen kan enligt konsumentköplagen bli skyldig att ersätta köparen om ett dolt fel uppkommer. En uppfödare har ansvar för dolda fel under tre år från valpens leveransdag.

  Om det inte finns en dolda fel försäkring hos uppfödaren kan du få ersättning från hundens veterinärvårdsförsäkring med omfattning Dubbel eller Trippel. Läs mer i de fullständiga villkoren.

 • Vid köp av försäkring hos Moderna Djurförsäkringar hanterar vi dig som har skyddad adress med högsta möjliga sekretess. Du kan inte köpa dina djurförsäkringar på hemsidan utan vi ber dig istället kontakta vår kundservice via telefon 077 575 00 05

 • Hos 2288 Djurens vårdguide kan du få vårdrådgivning för din hund. Det är legitimerade djursjukskötare eller djurvårdare som svarar på samtalen. De gör en professionell bedömning av din katts situation och ger dig råd om vad du kan göra hemma eller hänvisar dig till lämplig veterinär utifrån geografiskt läge, priser samt vilken utrustning och kompetens som finns.

  Ring 90228 när du behöver vårdrådgivning för hunden!

  2288 Djurens vårdguide kan också hänvisa dig till veterinär online och boka videomöten hos FirstVet. Videomöten hos FirstVet ingår kostnadsfritt i din hundförsäkring för sådan sjukdom eller skada som omfattas av försäkringens villkor.