Vad är 2288 Djurens vårdguide?

Hos 2288 Djurens vårdguide kan du få vårdrådgivning för din hund. Det är legitimerade djursjukskötare eller djurvårdare som svarar på samtalen. De gör en professionell bedömning av din katts situation och ger dig råd om vad du kan göra hemma eller hänvisar dig till lämplig veterinär utifrån geografiskt läge, priser samt vilken utrustning och kompetens som finns.

Ring 90228 när du behöver vårdrådgivning för hunden!

2288 Djurens vårdguide kan också hänvisa dig till veterinär online och boka videomöten hos FirstVet. Videomöten hos FirstVet ingår kostnadsfritt i din hundförsäkring för sådan sjukdom eller skada som omfattas av försäkringens villkor.