Vem kan teckna kattförsäkring?

Om du äger en katt eller tar hand om den som fodervärd kan du teckna veterinärvårdsförsäkring till katten. Försäkringstagare blir du som ingår avtal om kattförsäkring med Moderna Djurförsäkringar.

Vill du teckna livförsäkring för katten ska du vara ägare till katten. Är du fodervärd ska det finnas ett fodervärdsavtal där det framgår att du har rätt att teckna livförsäkring för katten.