Gäller försäkringen om jag tar med min katt utomlands?

Kattförsäkringen gäller i Sverige och i andra länder dit du kan ta katten fram och tillbaka utan att den behöver sitta i karantän. Utanför Sverige gäller försäkringen i längst ett år räknat från avresedagen.
Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för resa till olika länder hos Jordbruksverket.