Vad kostar en kattförsäkring?

Vad kattförsäkringen kostar beror på bland annat på hur gammal katten är och var i landet man bor. En veterinärvårdsförsäkring med större omfattning och högre ersättningsbelopp kostar mer än en försäkring med mindre omfattning. 
Priset på kattförsäkringen påverkas också av vilken självrisk man väljer. Räkna enkelt ut priset på en kattförsäkring.