Självrisk kattförsäkring

Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som du själv betalar vid skada eller sjukdom.

Självrisken består av en fast del och en rörlig del. Den rörliga självrisken räknas på de kostnader som överstiger den fasta självrisken. Nivå på självrisker väljer du när du tecknar försäkringen.

  • Fast självrisk: 1200 kr, 2300 kr eller 4000 kr.
  • Rörlig självrisk: 15%, 20% eller 25%

Under en självriskperiod behöver du bara betala den fasta självrisken en gång, oavsett om veterinärvårdskostnaderna är för olika sjukdomar eller skador. Hos oss omfattar en självriskperiod hela 180 dagar, räknat från första veterinärbesöket.