Karens

När du flyttar din försäkring med samma omfattning direkt från ett annat svenskt försäkringsbolag gäller din försäkring utan karens.

Det är heller ingen karens för en katt som är yngre än 14 veckor, om veterinärintyg finns när försäkringen tecknas. Intyget ska vara högst sju dagar gammalt och utan anmärkning.

Om din katt däremot varit oförsäkrad omedelbart före nyteckning gäller en karens för sjukdom på 20 dygn från och med du tecknat försäkringen. Under denna tid ersätter inte försäkringen eventuella sjukdomar som ditt djur drabbas av och inte heller eventuella följder av sjukdom som påbörjats under karenstiden. När du byter försäkringsbolag ska de 20 dagarna har passerat i det tidigare bolaget.

För olycksfall är det ingen karenstid. Försäkringen gäller alltså för olycksfall direkt från den tidpunkt då du tecknat försäkringen.

Om du förbättrar din försäkring med t ex ökat ersättningsbelopp på veterinärvård så gäller också en karens på 20 dygn.