• Livförsäkring

    Livförsäkringsbeloppet baseras i första hand på inköpspriset/marknadsvärdet. Livförsäkringsbeloppet kan höjas om katten meriteras, exempelvis på utställning.

    För Huskatt/Bondkatt/Blandras är livbeloppet högst 1 000 kr, såvida inte katten har officiella utställningsmeriter.

    I livförsäkringen ingår ersättning för förlorad avelsförmåga och livförsäkringen gäller utan självrisk.

    Undantag
    Livförsäkringen gäller inte för katt som kommer bort.