Livförsäkring

Livförsäkringsbeloppet baseras i första hand på inköpspriset/marknadsvärdet. Livförsäkringsbeloppet kan höjas om katten meriteras, exempelvis på utställning.

För Huskatt/Bondkatt/Blandras är livbeloppet högst 1 000 kr, såvida inte katten har officiella utställningsmeriter.

I livförsäkringen ingår ersättning för förlorad avelsförmåga och livförsäkringen gäller utan självrisk.

Undantag
Livförsäkringen gäller inte för katt som kommer bort.