Hur kan jag betala min hundförsäkring?

När du väljer att köpa hundförsäkring här på vår hemsida kan du välja mellan helårsbetalning eller månadsbetalning (via autogiro). Väljer du att betala via autogiro så slipper du även faktureringsavgiften på 24 kr. 

Om du vill så kan du välja kvartalsbetalning eller halvårsbetalning. Då kontaktar du vår kundservice och köper din försäkring via telefon. De två sistnämnda betalningsformerna leder till ett procentuellt påslag på priset på din hundförsäkring.