• Livförsäkring

    Teckna livförsäkring för din hund direkt när du tecknar försäkring här på hemsidan. Du kan också lägga till en livförsäkring genom att kontakta oss på telefon: 077 575 00 05.

    Livförsäkringsbeloppet baseras i första hand på inköpspriset/marknadsvärdet. Livförsäkringsbeloppet kan höjas om hunden meriteras, exempelvis på en utställning eller vid en tävling.

    I livförsäkringen ingår ersättning för förlorad användbarhet och avelsförmåga och livförsäkringen gäller utan självrisk.

    Läs gärna mer i våra fullständiga villkor.