Livförsäkring

Teckna livförsäkring för din hund direkt när du tecknar försäkring här på hemsidan. Du kan också lägga till en livförsäkring genom att kontakta oss på telefon 077 575 00 05

Livförsäkringsbeloppet baseras i första hand på inköpspriset/marknadsvärdet. Livförsäkringsbeloppet kan höjas om hunden meriteras, exempelvis på en utställning eller vid en tävling.

I livförsäkringen ingår ersättning för förlorad användbarhet och avelsförmåga och livförsäkringen gäller utan självrisk.

Läs gärna mer i våra fullständiga villkor.