• Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som du själv betalar vid skada eller sjukdom.

  Självrisken består av en fast del och en rörlig del. Den rörliga självrisken räknas på de kostnader som överstiger den fasta självrisken. Nivå på självrisker väljer du när du tecknar försäkringen.

  • Fast självrisk: 1200 kr, 2300 kr eller 4000 kr.
  • Rörlig självrisk: 15%, 20% eller 25%

  Under en självriskperiod behöver du bara betala den fasta självrisken en gång, oavsett om veterinärvårdskostnaderna är för olika sjukdomar eller skador. Hos oss omfattar en självriskperiod hela 180 dagar, räknat från första veterinärbesöket. 

 • När man vill byta kattförsäkring finns det ett par saker man ska tänka på. Om katten är frisk och inte har någon tidigare sjukdomshistorik är det inga problem att byta kattförsäkring.

  Om katten har tidigare skador eller sjukdomar så vill vi ha den informationen när du tecknar försäkringen så att vi kan ge dig bästa rådgivning om din försäkring.

 • När du flyttar din försäkring med samma omfattning direkt från ett annat svenskt försäkringsbolag gäller din försäkring utan karens.

  Det är heller ingen karens för en katt som är yngre än 14 veckor, om veterinärintyg finns när försäkringen tecknas. Intyget ska vara högst sju dagar gammalt och utan anmärkning.

  Om din katt däremot varit oförsäkrad omedelbart före nyteckning gäller en karens för sjukdom på 20 dygn från och med du tecknat försäkringen. Under denna tid ersätter inte försäkringen eventuella sjukdomar som ditt djur drabbas av och inte heller eventuella följder av sjukdom som påbörjats under karenstiden. När du byter försäkringsbolag ska de 20 dagarna har passerat i det tidigare bolaget.

  För olycksfall är det ingen karenstid. Försäkringen gäller alltså för olycksfall direkt från den tidpunkt då du tecknat försäkringen.

  Om du förbättrar din försäkring med t ex ökat ersättningsbelopp på veterinärvård så gäller också en karens på 20 dygn.