Försäkra din katt hos Moderna Djurförsäkringar

Räkna här

Du kan välja mellan tre olika nivåer på veterinärvårdsförsäkring till din katt. Ta hjälp av vår guide för att välja kattförsäkring för att hitta det som passar dig och din katt.

 • Kattförsäkringen kan tecknas för katt som uppnått sex veckors ålder och fram till dess att den blir åtta år. Ersättningsbeloppen för veterinärvård är oförändrade när katten blir äldre. 
 • Är din kattunge under 6 månader när du tecknar försäkringen får du en rabatt som motsvarar 25% av första årspremien. 
 • Fri vårdrådgivning hos 2288 Djurens vårdguide samt fria videomöten med FirstVet ingår, för skador och sjukdom som omfattas av försäkringen.
 • Utöka försäkringsskyddet genom att teckna en livförsäkring.

 

Trygg-Hansa är sedan den 1 juni en del av Tryg och förväntas integreras med
Moderna Försäkringar våren 2022.
Genom Moderna Djurförsäkringar kan du försäkra din hund eller katt.
Detta ingår
Enkel Dubbel Trippel

Veterinärvårdsförsäkringen omfattar kostnader för undersökning och behandling om din katt drabbas av sjukdom eller olycksfall. Maxbeloppet per år är: Enkel: 30 000 kr Dubbel: 60 000 kr Trippel: 90 000 kr eller 120 000 kr

Ring Djurens vårdguide på 90 228 när du behöver vårdrådgivning till katten. Ingår kostnadsfritt i kattförsäkringen.

Kostnadsfria digitala veterinärbesök hos FirstVet. Gäller sjukdom eller skada som omfattas av kattförsäkringen.

I Dubbel veterinärvård ingår ersättning för röntgenformerna MR, CT eller liknande röntgenformer med högst 7 000 kr/år. I Trippel veterinärvård ingår ersättning för röntgenformerna MR, CT eller liknande röntgenformer med högst 15 000 kr/år.

Kostnader för receptbelagd/utskriven medicin ingår i ditt maximala veterinärvårdsbelopp i Dubbel och Trippel veterinärvård.

Kostnader för rehabilitering ingår i kattförsäkringen Dubbel och Trippel veterinärvård med 7 000 kr/år. Rehabilitering ersätts vid frakturer, diskbråck, led-, sen- och muskelskador bland annat.

Om din kattunge varit försäkrad innan fyra månaders ålder ingår dolda fel i Dubbel och Trippel veterinärvård.

Dubbel och Trippel veterinärvård ersätter kostnader för en radiojodbehandling av hypertyreos.

Kostnader för behandling av TR/FORL ersätts med 8000 kr per år i Trippel veterinärvård för katter som försäkrats före 1 års ålder.

Trippel veterinärvård ersätter kostnader för strålbehandling och behandling med cellgifter vid cancersjukdom.

Trippel veterinärvård ersätter kostnader för inackordering på kattpensionat om du av läkare bedömts så sjuk att du inte kan ta hand om din katt.

Du kan lägga till en livförsäkring utöver det skyddet som din veterinärvårdsförsäkring ger dig.

 • Livförsäkringsbeloppet baseras i första hand på inköpspriset/marknadsvärdet. Livförsäkringsbeloppet kan höjas om katten meriteras, exempelvis på utställning.

  För Huskatt/Bondkatt/Blandras är livbeloppet högst 1 000 kr, såvida inte katten har officiella utställningsmeriter.

  I livförsäkringen ingår ersättning för förlorad avelsförmåga och livförsäkringen gäller utan självrisk.

  Undantag
  Livförsäkringen gäller inte för katt som kommer bort.

I vårt fullständiga försäkringsvillkor kan du läsa om de tillstånd och behandlingar som försäkringen inte ersätter. Till exempel ersätts inte resor, förebyggande behandling, krage och dietfoder. Försäkringen ersätter inte heller kostnader för avlivning och kremering. För djur som importerats, eller dess avkomma, gäller särskilda undantag för vissa sjukdomar.

 • Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som du själv betalar vid skada eller sjukdom.

  Självrisken består av en fast del och en rörlig del. Den rörliga självrisken räknas på de kostnader som överstiger den fasta självrisken. Nivå på självrisker väljer du när du tecknar försäkringen.

  • Fast självrisk: 1200 kr, 2300 kr eller 4000 kr.
  • Rörlig självrisk: 15%, 20% eller 25%

  Under en självriskperiod behöver du bara betala den fasta självrisken en gång, oavsett om veterinärvårdskostnaderna är för olika sjukdomar eller skador. Hos oss omfattar en självriskperiod hela 180 dagar, räknat från första veterinärbesöket. 

 • När man vill byta kattförsäkring finns det ett par saker man ska tänka på. Om katten är frisk och inte har någon tidigare sjukdomshistorik är det inga problem att byta kattförsäkring.

  Om katten har tidigare skador eller sjukdomar så vill vi ha den informationen när du tecknar försäkringen så att vi kan ge dig bästa rådgivning om din försäkring.

 • När du flyttar din försäkring med samma omfattning direkt från ett annat svenskt försäkringsbolag gäller din försäkring utan karens.

  Det är heller ingen karens för en katt som är yngre än 14 veckor, om veterinärintyg finns när försäkringen tecknas. Intyget ska vara högst sju dagar gammalt och utan anmärkning.

  Om din katt däremot varit oförsäkrad omedelbart före nyteckning gäller en karens för sjukdom på 20 dygn från och med du tecknat försäkringen. Under denna tid ersätter inte försäkringen eventuella sjukdomar som ditt djur drabbas av och inte heller eventuella följder av sjukdom som påbörjats under karenstiden. När du byter försäkringsbolag ska de 20 dagarna har passerat i det tidigare bolaget.

  För olycksfall är det ingen karenstid. Försäkringen gäller alltså för olycksfall direkt från den tidpunkt då du tecknat försäkringen.

  Om du förbättrar din försäkring med t ex ökat ersättningsbelopp på veterinärvård så gäller också en karens på 20 dygn.

Skillnaden mellan förköpsinformation och försäkringsvillkor är att vi i förköpsinformationen sammanfattat den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en kattförsäkring hos oss.

 • Om du äger en katt eller tar hand om den som fodervärd kan du teckna veterinärvårdsförsäkring till katten. Försäkringstagare blir du som ingår avtal om kattförsäkring med Moderna Djurförsäkringar.

  Vill du teckna livförsäkring för katten ska du vara ägare till katten. Är du fodervärd ska det finnas ett fodervärdsavtal där det framgår att du har rätt att teckna livförsäkring för katten.

 • Vad kattförsäkringen kostar beror på bland annat på hur gammal katten är och var i landet man bor. En veterinärvårdsförsäkring med större omfattning och högre ersättningsbelopp kostar mer än en försäkring med mindre omfattning. 
  Priset på kattförsäkringen påverkas också av vilken självrisk man väljer. Räkna enkelt ut priset på en kattförsäkring.

 • Moderna djurförsäkringar har tre nivåer av veterinärvårdsförsäkring; Enkel, Dubbel och Trippel. Det kan vara svårt att veta vilken försäkring man ska välja. Vi har gjort en guide för att välja kattförsäkring där vi hoppas hjälpa dig att göra rätta valen för dig och din katt

 • Om du tecknar kattförsäkring här på vår hemsida kan du välja mellan helårsbetalning eller månadsbetalning (via autogiro). Väljer du att betala via autogiro så slipper du en faktureringsavgift på 24 kr. 

  Det går att betala sin kattförsäkring per halvår eller kvartal. I sådana fall kontaktar du vår kundservice och köper din försäkring via telefon. De två sistnämnda betalningsformerna leder till ett procentuellt påslag på priset på kattförsäkringen.

 • Väljer du en lite högre självrisk på din kattförsäkring så blir din försäkringspremie lite lägre, och tvärtom. Du kan välja mellan olika fasta och rörliga självrisker hos oss. Exakt hur mycket det påverkar priset vilken självrisk du väljer kan du få besked om via vår Kundservice. Ring oss gärna på 077 575 00 05

  Den självrisk du väljer när du tecknar kattförsäkringen går att ändra senare, men tänk på att om något redan inträffat tillämpas den självrisk som gäller vid tidpunkten för sjukdomen/olycksfallet.

 • Din katt behöver inte vara vaccinerad för att du ska kunna teckna försäkringen.
  Det finns dock vissa sjukdomar som inte ersätts från försäkringen om katten inte är vaccinerad enligt rekommendationerna i FASS.vet. Läs mer i de fullständiga villkoren.

 • Innekatter löper inte risk att råka ut för skador i trafiken eller från slagsmål med andra katter. Det finns fortfarande skador och sjukdomar som de kan drabbas av.

  Några av de vanligaste anledningarna till att katter behöver uppsöka veterinär är problem med mage och tarm för att de har ätit något olämpligt. De kan också drabbas av problem med urinvägarna eller skadas om de ramlar ut från ett fönster eller en balkong. Veterinärvård är kostsam och man kan få mycket hjälp från sin kattförsäkring.

 • Tandfrakturer, avbrutna tänder, sprickor, och liknande skador ersätts i de flesta fall, såvida det inte är en bakomliggande sjukdom som orsakat frakturen. 

  Tandsjukdomar som karies (tandröta/hål), parodontit (tandlossning), gingivit (tandköttsinflammation), och olika problem relaterade till tandsten (cremor dentis) ersätts inte från försäkringen.

  TR/FORL omfattas av Trippel veterinärvård om katten försäkrats före 1 års ålder och ersättning lämnas med max 8000 kr per år.

  Trippel veterinärvård omfattar också borttagande av kvarsittande mjölktänder. En senare korrigering av bettet när katten har sina permanenta tänder kan ersättas även från Enkel och Dubbel veterinärvård om katten tidigare har haft ett felfritt bett – se fullständiga villkoren för närmare information.

 • Kattförsäkringen gäller i Sverige och i andra länder dit du kan ta katten fram och tillbaka utan att den behöver sitta i karantän. Utanför Sverige gäller försäkringen i längst ett år räknat från avresedagen.
  Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för resa till olika länder hos Jordbruksverket.

 • Ett dolt fel är en medfödd eller senare förvärvad sjukdom eller skada som har börjat utvecklas före besiktningen respektive leveransen, men inte kunnat upptäckas vid besiktning av kattungen. Exempel på dolda fel är vattenskalle, medfödd dövhet eller missbildningar på inre organ.

  Eftersom djur rent försäkringsjuridiskt räknas som varor kan en person (näringsidkare) som sålt en katt enligt konsumentköplagen bli skyldig att ersätta köparen om ett dolt fel uppkommer. En uppfödare har ansvar för dolda fel under tre år från kattungens leveransdag.

  Om det inte finns en dolda fel försäkring hos uppfödaren kan du få ersättning från kattens veterinärvårdsförsäkring med omfattning Dubbel eller Trippel. Läs mer i de fullständiga villkoren.

 • Vid köp av försäkring hos Moderna Djurförsäkringar hanterar vi dig som har skyddad adress med högsta möjliga sekretess. Du kan inte köpa dina djurförsäkringar på hemsidan utan vi ber dig istället kontakta vår kundservice via telefon 077 575 00 05

 • Hos 2288 Djurens vårdguide kan du få vårdrådgivning för din katt. Det är legitimerade djursjukskötare eller djurvårdare som gör en professionell bedömning av din katts situation och ger dig råd om vad du kan göra hemma eller hänvisar dig till rätt veterinär, på rätt plats till rätt pris.

  Ring 90228 när du behöver vårdrådgivning för katten!

  2288 Djurens vårdguide kan också hänvisa dig till veterinär online och boka videomöten hos FirstVet. Videomöten hos FirstVet ingår kostnadsfritt i din kattförsäkring för sådan sjukdom eller skada som omfattas av försäkringens villkor.