Självrisk hundförsäkring

Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som du själv betalar vid skada eller sjukdom.

Självrisken består av en fast del: 1200 kr, 2300 kr eller 4000 kr.
Utöver fasta självrisken kommer en rörlig del av antingen 15%, 20% eller 25% på de kostnader som överstiger den fasta självrisken.
Vilken nivå av fast och rörlig självrisk din försäkring ska ha väljer du när du tecknar den.

Under en självriskperiod behöver du bara betala den fasta självrisken en gång, oavsett om veterinärvårdskostnaderna är för olika sjukdomar eller skador. Hos oss omfattar en självriskperiod 180 dagar, räknat från första veterinärbesöket.