Vad kostar en hundförsäkring?

Priset på hundförsäkringen beror på bland annat på hundras, hundens ålder och var i landet du bor.  Väljer du en försäkring med större omfattning är priset högre. På samma sätt kan priset påverkas av vilken självrisk du väljer. Du kan enkelt räkna ut ditt pris på vår hundförsäkring.

I samarbete med Trygg-Hansa erbjuder vi 5% rabatt på försäkringspremien första året.

Vilken hundförsäkring ska jag välja?

När du ska välja mellan våra olika veterinärvårdsförsäkringar för hund ska du titta på framför allt tre olika saker:

  1. Maximalt ersättningsbelopp
  2. Självrisk
  3. Omfattning och begränsningar 

Maximalt ersättningsbelopp

Om du har en valp eller unghund är det bra att välja en veterinärvårdsförsäkring med högt ersättningsbelopp. När hunden är ung är det mycket som kan hända. När du har lärt känna hunden och vant dig vid ert liv tillsammans går det att ändra omfattningen på försäkringen och välja en lägre nivå.

Har du en äldre hund är det också klokt att välja en försäkring med större omfattning. När hunden blir gammal finns det en ökad risk för sjukdom. Om 

Omfattningen på försäkringen påverkar givetvis hur mycket den kostar. Om du inte är bekymrad över hur hög premien blir ska du välja trippel. Du kan enkelt jämför vad hundförsäkringen kostar på de olika nivåerna.

Dubbel är den försäkringen som de flesta väljer. Du får ett högt ersättningsbelopp och en bra omfattning.


Självrisk

Självrisken är den del du själv betalar när du använder försäkringen. Väljer du en lägre självrisk så betalar du mer för försäkringen men behöver inte stå för lika stor del själv när oturen är framme.

Självrisken består av en fast del och en rörlig del. Du kan välja nivå på båda. Vi har dessutom en självriskperiod på 180 dagar så under den perioden betalar du den fasta självrisken bara en gång, oavsett om det är samma eller olika diagnoser hunden behandlas för.

Med självrisken kan du tänka på samma sätt som med det maximala ersättningsbeloppet. När hunden är ung eller när den blir gammal är risken för att den ska behöva veterinärvård högre. Då väljer du en lägre självrisk så att kostnaden för dig blir mindre när oturen är framme.


Omfattning och begränsningar

Utöver det maximala ersättningsbeloppet per år kan du titta på vilka moment som omfattas av försäkringen. Vill du att försäkringen till exempel ska omfatta medicin och rehabilitering så ska du välja dubbel eller trippel.

Har du en valp eller ung hund så rekommenderar vi trippel. Du har högt ersättningsbelopp och försäkringen omfattar borttagning av kvarsittande mjölktänder. Lever du ensam med din hund och skulle behöva hjälp om du själv hamnar på sjukhus – då ersätter trippel kostnaden för inackordering på hundpensionat.

Du kan teckna en ny försäkring eller förbättra din omfattning på försäkringen upp till det att hunden blir 8 år gammal. Det går att både höja eller sänka nivån. Du kan också ändra på självrisker. Det är alltid en karens på 20 dagar om du gör en förbättring i din försäkring. Du kan inte höja ersättningsnivån i ett pågående ärende.

Utöver veterinärvårdsförsäkringen kan du välja att teckna en livförsäkring.

Vad kostar en hundförsäkring?

Räkna ut ditt pris på veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring direkt.

Räkna här
13 maj 2016