Försäkring för kattuppfödare

Vi vill göra det enkelt för dig att hitta en försäkring som passar dig och din katt. Vi erbjuder veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring som ger dig som uppfödare en trygghet.

 1. Försäkra din katt hos oss - du som har ett registrerat katterinamn får rabatt.
 2. När du har en eller flera katter försäkrade hos oss kan du teckna kullförsäkring för dina kattungar med dolda fel-försäkring -  helt utan kostnad. 

Vår uppfödarservice hjälper dig gärna med att se över ditt behov av försäkringar. Kontakta oss på 060-663032.
Vill du att vi ringer upp dig? Fyll i vårt Kontaktformulär.
kattungar mot bakgrund av trä

Dina förmåner som kattuppfödare:

grön tass  Rabatter till dig som kattuppfödare
  När du har ett registrerat katteri - eller stamnamn lämnar vi 30 % rabatt från första kattförsäkringen. Du får rabatt på både veterinärvårds- och livförsäkring.

När dina kattungeköpare tecknar försäkring hos oss får de en lägre självrisk på veterinärvårdsförsäkringen. Dessutom ger vi dig mer rabatt på dina försäkringar för varje kattungeköpare som tecknar sin försäkring hos oss. 
grön tass  Avelsförmåga och förlossningskomplikationer
  Den livförsäkring du tecknar för din katt omfattar förlorad avelsförmåga utan extra kostnad. Veterinärvårdsförsäkringen du tecknar för din katthona omfattar förlossningskomplikationer och upp till två kejsarsnitt. Du behöver inget extra tillägg.

Kullförsäkring med Dolda fel – kostar inget extra

När din katt är försäkrad hos oss du teckna en kullförsäkring med dolda fel-skydd utan kostnad. Försäkringen gäller utan självrisk.

I kullförsäkringen ingår innan leverans av kattungarna en veterinärvårds- och livförsäkring. Kattungarna har ett försäkringsskydd som gäller för kullen från fyra veckors ålder upp till leveransdag eller max till den dag kullen blir 14 veckor gamla.

 • Veterinärvårdsskyddet är 30.000 kronor per kattunge.
 • Försäkringsbeloppet för livförsäkringen är lika med det förväntade försäljningspriset.

Kullförsäkringen innehåller också ett dolda fel-skydd på varje såld kattunge.

 • Veterinärvårdsdelen täcker veterinärbehandling av ett dolt fel.
 • Livförsäkringsdelen ger ersättning om katten dör eller enligt veterinär måste avlivas på grund av ett dolt fel. Båda ger ersättning upp till köpeskillingen.

vad kostar en kattförsäkring

Vad innebär dolda fel?

 • När du tecknar vår kullförsäkring med dolda fel får du, utan extra kostnad, även en vanlig hund- eller kattförsäkring. En veterinärvårds- och livförsäkring för valparna/kattungarna från fyra veckors ålder. Försäkringsbeloppet för livförsäkringen är lika med det förväntade försäljningspriset. Veterinärvårdsskyddet är 25 000 kronor per djur. Försäkringen gäller till den dag då valpkullen blir 12 veckor eller då kattungarna är 14 veckor, dock längst till den första leveransdagen. Därefter måste köparen av valpen/kattungen teckna en egen försäkring.

 • Ett dolt fel avser en medfödd eller senare förvärvad sjukdom eller skada som har börjat utvecklas före besiktningen respektive leveransen, men som inte dessförinnan har visat symtom eller annars varit känd. En sjukdom eller skada som enligt veterinärmedicinsk expertis borde ha upptäckts vid veterinärbesiktningen är inget dolt fel. En sjukdom av ärftlig eller misstänkt ärftlig karaktär som inte har börjat utvecklas före leveransen är, i detta sammanhang, inte heller att anses som ett dolt fel.

 • Konsumentköplagen gäller vid köp mellan en näringsidkare som säljare och en privatperson som köpare. Föder man upp hundar eller katter räknas man normalt som näringsidkare. Lagen är alltid tvingande och skyddar konsumenten mot alltför oförmånliga villkor. När du som uppfödare säljer en valp eller kattunge till en konsument har du ett ansvar för de fel som djuret kan vara behäftad med, vare sig du vet om felet eller inte.

  Köplagen gäller vid köp mellan två näringsidkare eller två privatpersoner. Till skillnad från konsumentköplagen kan köplagens bestämmelser avtalas bort. Om parterna inte avtalat annat gäller dock motsvarande ansvar för fel.

 • Som uppfödare har du ansvar för dolda fel under tre år från kattungens leveransdag. Ett dolt fel måste alltså ha upptäckts och påpekats inom tre år från leveransdagen.

 • Flockförsäkring kan tecknas av hundägare med minst tio och högst tjugo hundar. Har du fler än tjugo hundar tecknas ytterligare Flockförsäkring. 

  Det är en är en kollektiv veterinärvårdsförsäkring som ger ersättning om någon av de försäkrade hundarna drabbas av sjukdom eller olycksfall.

  För behandling under ett och samma försäkringsår betalar vi högst 100 000 kr i gemensam ersättning för samtliga hundar i avtalet. Självrisken som gäller för hela flocken består av en fast del som är 5 000 kr plus en rörlig del på 25% av de kostnader som överstiger 5 000 kr för varje självriskperiod. Självrisken vid ett andra kejsarsnitt är dock alltid ytterligare 5 000 kr plus 25% av överskjutande kostnad.

  Teckna försäkringen via vår uppfödarservice.