Försäkring för hunduppfödare

Hos Moderna Djurförsäkringar kan du enkelt hitta den hundförsäkring som passar dig. Vi erbjuder veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring som ger dig ett bra skydd för din tik, hane eller valpar. 

 1. Du försäkrar din tik eller hanhund – du får rabatt om du har ett registrerat kennelnamn.
 2. När du har en eller flera hundar försäkrade hos oss kan du teckna kullförsäkring med dolda fel helt utan kostnad. 

Vår uppfödarservice hjälper dig gärna med att se över ditt behov av försäkringar och ser till att du får alla rabatter. Kontakta oss på 060-663032.

Vill du att vi ringer upp dig? Fyll i vårt Kontaktformulär.
labradorvalpar springer på gräs

Dina förmåner som hunduppfödare:

grön tass  30 procent uppfödarrabatt
  Till dig som har registrerat kennelnamn lämnar vi 30 % rabatt på både veterinärvårds- och livförsäkring. Om du har fler än 10 hundar får du mer rabatt på veterinärvårdsförsäkringen. 
grön tass  Mer rabatt
  Du får ytterligare rabatt för varje valpköpare som tecknar sin hundförsäkring hos oss, för de valpar som är kullförsäkrade hos Moderna djurförsäkringar. Valpköparna får dessutom en lägre självrisk på sin veterinärvårdsförsäkring. Det enda du behöver göra är att meddela chip- eller registreringsnummer på valparna.
grön tass  Avelsförmåga och förlossningskomplikationer
 

Om du har tecknat en livförsäkring för din hund omfattar den även förlorad avelsförmåga, utan extra kostnad. Livförsäkringen omfattar även förlorad användbarhet. Din tiks veterinärvårdsförsäkring omfattar förlossningskomplikationer och upp till två kejsarsnitt. Du behöver alltså inget extra tillägg.

Kullförsäkring med Dolda fel - utan extra kostnad

När du har försäkrat din hund hos oss kan du teckna en kullförsäkring utan kostnad. 
Försäkringen träder i kraft när valparna i kullen är 4 veckor gamla, se till att teckna försäkringen i god tid.

Kullförsäkringen innehåller veterinärvårds- och livförsäkring som gäller för kullen fram till leverans.

 • Veterinärvårdsskyddet är 30.000 kronor per djur.
 • Försäkringsbeloppet för livförsäkringen är lika med det förväntade försäljningspriset.

Försäkringen gäller fram till leveransdagen men max till den dag då kullen blir 12 veckor. Därefter måste du eller köparen av valpen teckna en egen försäkring.

Vår kullförsäkring ger dig som hunduppfödare ett dolda fel-skydd på varje såld valp.

 • Veterinärvårdsdelen täcker veterinärbehandling av ett dolt fel.
 • Livförsäkringsdelen ger ersättning om djuret dör eller enligt veterinär måste avlivas på grund av ett dolt fel. Båda ger ersättning upp till köpeskillingen. Försäkringen gäller utan självrisk.

vad kostar en hundförsäkring

Vad innebär dolda fel?

 • När du tecknar vår kullförsäkring med dolda fel får du, utan extra kostnad, även en vanlig hund- eller kattförsäkring. En veterinärvårds- och livförsäkring för valparna/kattungarna från fyra veckors ålder. Försäkringsbeloppet för livförsäkringen är lika med det förväntade försäljningspriset. Veterinärvårdsskyddet är 25 000 kronor per djur. Försäkringen gäller till den dag då valpkullen blir 12 veckor eller då kattungarna är 14 veckor, dock längst till den första leveransdagen. Därefter måste köparen av valpen/kattungen teckna en egen försäkring.

 • Ett dolt fel avser en medfödd eller senare förvärvad sjukdom eller skada som har börjat utvecklas före besiktningen respektive leveransen, men som inte dessförinnan har visat symtom eller annars varit känd. En sjukdom eller skada som enligt veterinärmedicinsk expertis borde ha upptäckts vid veterinärbesiktningen är inget dolt fel. En sjukdom av ärftlig eller misstänkt ärftlig karaktär som inte har börjat utvecklas före leveransen är, i detta sammanhang, inte heller att anses som ett dolt fel.

 • Konsumentköplagen gäller vid köp mellan en näringsidkare som säljare och en privatperson som köpare. Föder man upp hundar eller katter räknas man normalt som näringsidkare. Lagen är alltid tvingande och skyddar konsumenten mot alltför oförmånliga villkor. När du som uppfödare säljer en valp eller kattunge till en konsument har du ett ansvar för de fel som djuret kan vara behäftad med, vare sig du vet om felet eller inte.

  Köplagen gäller vid köp mellan två näringsidkare eller två privatpersoner. Till skillnad från konsumentköplagen kan köplagens bestämmelser avtalas bort. Om parterna inte avtalat annat gäller dock motsvarande ansvar för fel.

 • Som uppfödare har du ansvar för dolda fel under tre år från kattungens leveransdag. Ett dolt fel måste alltså ha upptäckts och påpekats inom tre år från leveransdagen.

 • Flockförsäkring kan tecknas av hundägare med minst tio och högst tjugo hundar. Har du fler än tjugo hundar tecknas ytterligare Flockförsäkring. 

  Det är en är en kollektiv veterinärvårdsförsäkring som ger ersättning om någon av de försäkrade hundarna drabbas av sjukdom eller olycksfall.

  För behandling under ett och samma försäkringsår betalar vi högst 100 000 kr i gemensam ersättning för samtliga hundar i avtalet. Självrisken som gäller för hela flocken består av en fast del som är 5 000 kr plus en rörlig del på 25% av de kostnader som överstiger 5 000 kr för varje självriskperiod. Självrisken vid ett andra kejsarsnitt är dock alltid ytterligare 5 000 kr plus 25% av överskjutande kostnad.

  Teckna försäkringen via vår uppfödarservice.