Smärta hos katten

Det är inte alltid en katt visar symptom på smärta. Katter är mästare i att dölja sina sjukdomstecken. Man har länge utgått från att katter skulle visa samma symptom som människa eller hund vid till exempel artros och andra smärttillstånd. Därför har man ofta missat kattens arttypiska symptom.

Andra orsaker till att man missar tecknen på smärta hos katter är att symptomen kommer gradvis och ofta under en lång tid. Att katten inte rastas eller tränas av sin ägare på samma sätt som hunden gör det lätt att missa signalerna på artros eller en fraktur.
katt som blir kliad på hakan

Artros

Artros eller osteoartos är en sjukdom där ledbrosket bryts ned i onaturligt snabb takt. Sjukdomen kännetecknas av förlust av ledbrosk som får till följd att den underliggande benvävnaden blottas. Detta leder till det tillstånd som brukar karakteriseras av ledsmärta. Orsaker till artros kan till exempel vara sjukdomar som drabbar rörelseapparaten eller som olika trauma. Läs mer om artros hos katt.

Vid misstanke om sjukdom i rörelseapparaten finns frågor som kattägaren bör ställa sig:

  • Vilar katten mer?
  • Kan katten hoppa lika högt som förr eller tar den hjälp av en stol för att komma upp?
  • Har kattens temperament ändrats?
  • Sköter den sin hygien som förut?
  • Verkar katten ha ont då den blir klappad eller borstad?
  • Kan den gå på kattlådan som tidigare?

Fraktur

Smärta i rörelseapparaten kan även komma från en fraktur. Katten kan ramla ner från ett träd, från fönster eller balkongräcke. Andra frakturer kan vara trafikskada eller att katten fått svansen klämd i en dörr. Vid misstanke att katten fått en fraktur måste man omedelbart åka till veterinär. En fraktur kan läka på ungefär 6-7 veckor.

Katter är jägare men också bytesdjur för större rovdjur. Därför är det viktigt för katten att försöker dölja sina svagheter för att inte väcka uppmärksamhet. Smärta hos katt tar sig vissa uttryck som ägaren kan observera:

  • Ansiktsuttrycket förändras; huvudet kan vid kraftig smärta vara framåtlutat. Öronens position kan ändras till att vridas nedåt-utåt. Ögonens vinkling blir allt mer sneda(stängda) istället för horisontella.
  • Förändrad kroppshållning – spänd hållning eller liggande på sidan.
  • Ligger med krökt rygg med benen under sig (framförallt vid smärta i buken).
  • Förändrat beteende – många katter med smärta försöker gömma sig. Andra katter som har ont går till anfall när man försöker närma sig dem.


Nyfiken på vår kattförsäkring?