Salmonella hos katt

Infektion med salmonellabakterier är en av våra mer kända och viktiga zoonoser. En zoonos är en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.

Vintern 1999 påvisades det första salmonellautbrottet hos utekatter i Sverige. Sedan dess har man varje år påvisat salmonellainfektion hos ett större antal katter och småfåglar under senvinter och vårvinter. Det är den tiden på året när stora mängder småfåglar samlas kring fågelborden. Både självdöda och levande småfåglar samt deras avföring utgör en smittrisk för andra djur och människor.
katt ligger och vilar under en filt

Hur smittar salmonella?

Salmonella sprids huvudsakligen via avföring. Salmonellabakterien kan finnas i tarmen hos djur, människor och fåglar. Via avföringen sprids smittan vidare till exempel till jord, betesmarker och vatten. Oftast krävs en stor mängd salmonellabakterier för att framkalla sjukdom. Salmonella kan spridas till människor och det är viktigt att man tar till hygieniska åtgärder om det finns en smittad katt i hushållet.

Hur vet man att katten är smittad med salmonella?

Typiska symtom vid en salmonellainfektion hos katt är feber, aptitlöshet, kräkningar och diarré. Diarrén kan vara blodig och den drabbade katten kan snabbt bli mycket uttorkad och det finns risk för att katten dör. Många katter får bara lindriga och snabbt övergående symtom och några katter blir smittade men kommer inte att visa några symtom alls.

Katten tillfrisknar oftast utan behandling. Om katten blir allvarligt sjuk behöver understödjande behandling hos veterinär. Vid misstanke om en salmonellainfektion genomförs bakterieodling av ett färskt avföringsprov från katten. Normalt undviker veterinären att behandla katter med salmonella med antibiotika. Antibiotikabehandling minskar inte risken för smittspridning, istället finns det en risk att bakterien utvecklar resistens mot antibiotika. Ibland kan antibiotika även förlänga tiden katten utsöndrar salmonellabakterier via avföringen.

Viktiga råd

  • Var noggrann med att tvätta händer efter rengöring av kattlåda och vid hantering av den sjuka katten.
  • Katten skall inte vistas på matbord, diskbänk, i skafferi eller andra ytor med anknytning till livsmedel.
  • Diska kattens tillbehör separat med en diskborste som inte används till tallrikar, bestick och andra hushållsredskap.
  • Mottagligheten för infektion varierar, bland annat är små barn, äldre och immunsvaga mer mottagliga. En salmonellainfekterad katt bör inte sova i barnens säng, eftersom barn har svårt att i praktiken ta till sig och följa hygienråd.
  • Vidta hygienåtgärder för att hindra smitta från andra smittkällor som till exempel från småfåglar och fågelbord. Noggrann handtvätt rekommenderas efter arbete med fågelbord, liksom efter utfodring eller hanterande av småfåglar. Marken under fågelbord kan vara kraftigt nedsmittad och småbarn bör inte leka alldeles i närheten av utfodringsplatser för småfåglar. Det bästa sättet att förhindra smitta är att hålla katter borta från fågelbord.
  • Finns det flera katter i hushållet bör extra god hygien råda för samtliga under den tid som det finns en infekterad katt i hushållet. Detta gäller även om de andra katterna inte visar symtom.

Text: Veterinär Ylva Trygger
Senast uppdaterad: 2019-09-09