Rabies hos hund

Rabies är dödlig sjukdom som kan drabba alla varmblodiga djur. Sjukdomen är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Rabies har inte förekommit i Sverige sedan 1886 men finns i stort sett över hela världen och det finns en risk att det förs in med smittade tama eller vilda djur från andra länder. För att förhindra smitta till Sverige krävs vaccination på djur som tas in till Sverige efter vistelse utomlands.
Läs mer om vaccination av hund.
svart hund tittar mot kameran

Hur smittar rabies?

Sjukdomen smittar främst via bett, eftersom många infekterade djur blir aggressiva och utsöndrar virus i saliven. Inkubationstiden är väldigt varierande, det kan gå upp till flera månader mellan infektion och uppvisande av symtom. Vanligtvis är det runt en månad. Viruset är mycket känsligt och överlever inte i miljön. Det är beroende av att spridas direkt från individ till individ.

Symptom på rabies hos hund

Rabiesvirus påverkar centrala nervsystemet. Smittämnet orsakar en hjärninflammation och sedan kan symptomen variera något mellan olika djurslag. Ett tidigt tecken är en förändring av temperamentet. Hundar som normalt är vänliga kan bli bitska och aggressiva. Skygga hundar kan tvärtom bli tillgivna. Så småningom utvecklas förlamningar och rörelsestörningar som kan följas av krampanfall. När symtom utvecklats leder sjukdomen i princip alltid till döden. Hunden dör oftast av att andningsmuskulaturen förlamas.

Om man misstänker att ett djur drabbats av sjukdomen måste man genast tillkalla veterinär. Tills dess att en veterinär tar sig an fallet måste man göra allt man kan för att förhindra smittspridning.

Om en människa blir biten eller slickad av en smittad hund ska läkare uppsökas direkt. Om man omedelbart behandlar kan sjukdom nästan alltid förhindras.