Leptospiros hos hund

Leptospiros är en bakteriesjukdom som kan drabba både människor och djur. Leptospiros förekommer i princip i hela världen men är väldigt ovanlig i Sverige. Sjukdomen är ett större problem i länder med varmare klimat eftersom bakterien frodas i varma och fuktiga miljöer.
Ska man åka utomlands med sin hund kan det vara en bra idé att vaccinera hunden mot leptospiros. Din veterinär kan hjälpa dig med det.
Ledsen valp tittar in mot kameran

Hur smittar leptospiros?

Hundar smittas typiskt via varmt och stillastående vatten där infekterade djur såsom till exempel hundar kissat.  Hundar kan också smittas via bett eller genom att de äter ett infekterat djur, till exempel en gnagare. Djuren som sprider bakterien behöver inte själva vara sjuka. 

Människor kan också smittas med leptospiros.

Symptom leptospiros

En hund kan drabbas av en leptospira-infektion utan att utveckla någon sjukdom eller bara visa milda symptom. Hunden kan dock drabbas av mer allvarliga infektioner, i värsta fall livshotande sjukdom.

Typiska symptom av leptospiros är slöhet, feber och kräkningar. Hunden kissar och dricker mer än normalt och visar ovilja att röra sig. Ibland ses blödningar i munnens slemhinnor.

Om hunden drabbas kraftigt av sjukdomen kan kvarstående skador uppstå i framförallt njurar och lever.

Behandling av leptospiros hos hund

Hundar som insjuknar i leptospiros ges olika typer av antibiotika för att döda bakterierna. Om hunden är allvarligt sjuk ges understödjande behandling för blodcirkulation, lever och njurar.