Vad är kennelhosta?

Kennelhosta är ett samlingsnamn på flera olika luftvägsinfektioner som orsakar hosta hos hund. Vissa smittämnen kan ensamma orsaka symptom medan andra smittämnen förekommer i kombination.
Kennelhosta är en sjukdom som är ganska vanlig i Sverige. För de flesta hundar orsakar den inte några allvarliga problem, men det kan vara besvärande med hostan som hunden lider av.
hund beagle ligger under en filt

Hund och hosta

Typiska symtom på kennelhosta är akut insättande hostattacker. Hundarna kan hosta så att de får kväljningar och hostar upp vitt slem. Djurägaren tror ibland att hunden satt något i halsen. Ofta har hunden också en kort febertopp i början av sjukdomsförloppet.

Vanligen är hundarna inte allmänt påverkade men det förekommer fall där hundarna blir mer påverkade med upphörd aptit och påverkat allmäntillstånd. Kennelhostan avtar vanligtvis efter 7-10 dagar. En del hundar kan hosta upp till tre veckor.

Smittar kennelhosta?

Kennelhosta är mycket smittsamt och sprids framför allt när en sjuk hund kommer i kontakt med en annan, antingen genom direktkontakt eller via hostning eller nysning.  Det kan också smittas via gemensamma vattenskålar eller andra föremål som hunden tar i munnen. En av bakterierna, Bordetellabakterien, kan även spridas från symtomfria eller tillfrisknade hundar. Kennelhosta smittar inte till andra djurslag eller människa.

Inkubationstiden är vanligen 4 – 10 dagar. Under denna tid kan andra hundar smittas, alltså innan hunden själv har börjat visa symtom. Största risken för smitta är där många hundar samlas och är nära inpå varandra som på hundutställningar, träning, tävling, hunddagis eller hundpensionat.

En hund med akut hosta bör alltså inte träffa andra hundar eller vistas i miljöer där många andra hundar rör sig. Från det att hunden börjar hosta och minst två veckor framåt. Om du misstänker att din hund har blivit utsatt för smitta, till exempel träffat en annan sjuk hund, så bör du också hålla den hemma en tid eftersom den kan smitta innan den faktiskt visar symptom.

För att delta vid utställning eller tävling gäller en karens på 30 dagar vid den här typen av sjukdom.
En hund som haft kennelhosta är inte skyddad mot att få sjukdomen igen vid ett senare tillfälle.

Behandling av kennelhosta

Under sjukdomsperioden behövs det vanligtvis inte mer behandling än vila och omvårdnad. Hunden bör inte ansträngas så länge den hostar och ett tag efter att hostan har avtagit. Det är bra att ta temperaturen regelbundet. Vissa hundar får behandling med  hostdämpande medicin från veterinär. Här kan din veterinär hjälpa dig med råd om vad som är bäst för just din hund.

Om hunden verkar allmänpåverkad och får ihållande hög feber eller om den har svårt att andas, bör den undersökas av veterinär. På samma sätt bör du ta kontakt med veterinär om febern kommer tillbaka efter några dagars hosta. Kennelhosta kan ibland bana vägen för en annan bakteriell infektion som kan nå lungorna och orsaka lunginflammation.

Vid veterinärbesök bör hunden lämnas i bilen eller utomhus så inte andra hundar som väntar blir smittade.

Vaccination för kennelhosta

Du kan förebygga sjukdomen genom att vaccinera hunden mot kennelhosta. Vaccination rekommenderas till hundar som träffar många andra hundar. Till exempel de som vistas på hunddagis eller som tävlar och tränar ihop med andra hundar. Det är också lämpligt om du bor i ett hundtätt område.

Det finns vaccin mot två av de smittämnen som orsakar kennelhosta, dels ett vaccin mot parainfluensavirus, som ges som injektion, dels ett vaccin som skyddar både mot parainfluensa och Bordetella, vilket ges i nosen som en form av nässpray. Båda dessa vaccin ger gott skydd mot de aktuella smittämnena, men är inte 100-procentigt. Om en vaccinerad hund ändå drabbas av kennelhosta är dock symtomen ofta mildare. Vaccination mot kennelhosta görs en gång per år.

Läs mer om vaccination av hund.

Text: Linnéa Kjellén
Senast uppdaterad: 2019-07-17