Får hundar äta kött?

Kött kan vara en bra källa till protein och fett. Kött innehåller också stora mängder av några viktiga mineralämnen och B-vitaminer. En viktig energikälla för hunden är just fett. Proteiner å andra sidan bygger bland annat upp muskler och skelett och används för att reparera vävnader. Hunden behöver också kolhydrater, men i mindre mängder. Läs mer om hundens näringsbehov

Varje hund är unik och det går inte att säga vilken proteinkälla och exakt vilken mängd just din hund behöver. Många hundar är allergiska mot vissa proteinkällor. En sjuk hund, till exempel om den har en lever- eller njursjukdom, kan i vissa fall må bättre av en viss sorts proteiner. Andra proteinkällor kan däremot förvärra hundens symtom. Tala med din veterinär för att få råd som passar just din hund.hund welsh springer spaniel äter mat ur en skål

Proteiner är viktiga för hunden

Protein behövs för kroppens tillväxt och för det livslånga underhållet av vävnaderna. Cellerna i olika organ och vävnader byts ständigt ut mot nya och till denna nybildning behövs protein. Nästan alla cellerna i kroppen är utbytta efter cirka 7 år, en del byts oftare och andra mer sällan. Proteiner ingår även i bland annat hormoner, enzymer, hemoglobin och antikroppar.

Proteinets biologiska värde är ett mått på proteinets kvalitet, vilket innebär proteinets innehåll av olika livsnödvändiga aminosyror och deras respektive mängd. Kroppen måste även kunna bryta ner proteinet och ta upp aminosyrorna för att det biologiska värdet ska räknas som högt.

Bästa tänkbara biologiska värde är satt till 100, vilket är värdet för ägg. Exempel på proteinkällornas biologiska värde:

 • fiskkött och mjölk: 92
 • lever: 79
 • oxkött: 78
 • sojabönsmjöl: 67
 • övriga köttprodukter: omkring 50
 • hela vetekorn: 48
 • majskorn: 45

Näringsinnehållet förändras inte vid tillagning, men hundens kropp kan i vissa fall ha lättare att ta upp och tillgodogöra sig näringen efter tillagning eller tvärtom. Man kan få testa sig fram vilket som hunden tycker bäst om eller mår bäst av. Är man osäker kan man rådfråga en veterinär.

Rått eller tillagat kött till hunden

Det har blivit något av en trend att ge hundar rått kött, men det finns risker med detta enligt forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt).

Den köttråvara som kan hittas i foderbutikernas frysdiskar består av slaktbiprodukter som inte har behandlats för att minska det mikrobiella innehållet. Köttet kan därför innehålla sjukdomsframkallande mikroorganismer. I samtliga prover vid de studier som har gjorts hittades bakterier från familjen Enterobacteriaceae. Dessutom hittades bland annat Clostridium perfringens, Salmonella-arter och Campylobacter-arter. Dessa bakterier kan orsaka sjukdom och stora bekymmer för både hund och människa.

Forskarna påpekar att hundar inte bara kan sprida bakterier som orsakar sjukdom, utan att de också kan sprida bakterier med antibiotikaresistens. Bakterierna sprids genom bland annat hundens saliv. Hundar ska inte utfodras med rått kött när de behandlas med antibiotika, eftersom detta kan öka risken för resistensutveckling.

Forskningen visar hur viktigt det är med god hygien om du utfodrar dina hundar med råa köttdetaljer. Det gäller både vid förvaring, hantering och utfodring. Här följer några tips för att minska smittspridning:

 • Köttråvaran bör hållas fryst tills den används.
 • Köttet bör tinas vid högst 10° C, och ska därefter hållas skilt från andra livsmedel.
 • Köttet ska hanteras med separat köksutrustning som noggrant måste diskas efter varje användning.
 • Tänk på att stänk av köttsaft kan sprida bakterier till andra livsmedel och ytor.
 • Låt inte hunden slicka människor i ansiktet omedelbart efter att den har ätit.
 • Hundar ska inte utfodras med rått kött i hushåll med spädbarn, äldre eller individer med nedsatt immunförsvar, eftersom dessa grupper är mer mottagliga för infektioner.

Text: Veterinär Ylva Trygger
Senast uppdaterad: 2019-06-07

Läs mer om mat och råvaror som hundar inte får äta.