Artros hos katt

Artros är en nedbrytande sjukdom, en så kallad degenerativ sjukdom. Artros är en vanlig orsak till smärta och funktionsnedsättning hos katter. Den kan vara svårt att upptäcka eftersom symtomen är diffusa och katten gradvis förändrar sitt beteende och dagliga liv. Kattägaren uppfattar oftast förändringarna som normalt åldrande. Undersökningar visar att var femte katt under 12 år och cirka 60% av alla katter över 12 år har artros.gammal katt vilar på soffan

Symptom på artros hos katt

De vanligaste tecknen på att katten har ont är att den inte hoppar lika högt som tidigare, den sover mer, kan visa missnöje vid hantering och dra sig undan. Det är sällan katten haltar, istället begränsar den sitt liv till att vistas på lägre höjder. En låggradig inflammation gör att leden blir stelare och rörelseförmågan försämras. Det blir ofta en ond cirkel där katten har ont när den rör leden och därför använder den mindre, vilket i sin tur leder till att musklerna förtvinar runt leden.

Hur undersöker veterinären katten med artros?

En katt med artros reagerar ofta med ett kraftigare avvärjande beteende än friska katter när de blir undersökta hos veterinär. Det beror på att de har en ökad smärtkänslighet, vilket kan tolkas som om de har ett sämre humör.

Det finns inga direkta metoder för att mäta kronisk smärta. Istället används ofta en tryckmätningsmatta där veterinären mäter hur katten belastar tassarna när den går. En katt med artros lägger ofta mer vikt på frambenen. Kattägaren får även svara på ett frågeformulär med frågor om hur katten fungerar hemma och vad den kan och inte kan göra. Frågeformulären är enkla och pålitliga.

Vid en röntgenundersökning kan veterinären konstatera om katten fått ben- och broskpålagringar. Vid en artroskopi kan brosket inspekteras och det går att se om brosket har sprickor eller har mjukats upp. Ledkapseln inspekteras och vid artros har den ofta förtjockats och tänjts ut.

Behandling vid artros hos katt

Artros kan inte botas, men sjukdomsutvecklingen kan bromsas och smärtan lindras. En överviktig katt bör bantas eftersom en ökad vikt belastar lederna mer. Katten bör även få regelbunden och lätt-måttlig motion för att bygga upp muskler och förbättra blodcirkulation. Katten behandlas även med antiinflammatorisk och smärtstillande medicin resten av livet.

Text: Veterinär Ylva Trygger
Senast uppdaterad: 2019-08-19