Vilket belopp ska jag välja?

De flesta tecknar en försäkring baserat på det belopp man betalade när man köpte katten, dvs. inköpspriset.
Livförsäkringsbeloppet kan också baseras på marknadsvärdet, dvs. vad det skulle kosta att köpa en likvärdig katt. Marknadsvärdet kan höjas om katten meriteras, exempelvis på utställning. Det är du som försäkrar katten som ska se till att vi har rätt uppgifter om livförsäkringsbeloppet.

 

När katten dör eller måste avlivas

Om katten på grund av en sjukdom eller ett olycksfall dör eller måste avlivas så kan man få ersättning från livförsäkringen. Livförsäkringen gäller till och med det år katten fyller 13 år.

Om det inte är en veterinär närvarande när katten dör måste man styrka vad som har hänt med två ojäviga vittnen. I vissa fall kräver vi att katten obduceras. Du kan läsa mer om det i våra fullständiga villkor.

katt ragdoll ligger i soffan med sin matte

Om katten inte längre kan användas i avel:

Livförsäkringen kan ersätta det som kallas förlorad avelsförmåga. Det innebär att man får ersättning om katten, till följd av sjukdom eller olycksfall som omfattas av försäkringen, förlorar sin förmåga att fortplanta sig. Man måste kunna visa att katten varit fertil innan sjukdomen eller olyckan, det vill säga att den kunde fortplanta sig.

Försäkringen omfattar inte katt som måste tas ur avel av avelshygieniska skäl. Sådana skäl skulle kunna vara att de bär på en ärftlig sjukdom eller visar sig ha en ökad risk för att ge avkomma med ärftliga fel. Läs mer om detta i våra fullständiga villkor.

Vad kostar en kattförsäkring?

Räkna ut ditt pris på veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring direkt.

Räkna här
04 apr 2016