• Villkorsgaranti kattförsäkring

    Villkorsgarantin innebär att om du drabbas av en skada som din förra veterinärvårdsförsäkring skulle ha omfattat - men som inte omfattas av vår - då ersätter vi dig enligt dina tidigare villkor.

    Villkorsgarantin innebär dessutom att du när du vill under försäkringsåret får säga upp din försäkring, utan att behöva vänta in ordinarie huvudförfallodag.

    Villkorsgarantin hos oss gäller under ditt första försäkringsår och gäller för alla veterinärvårdsförsäkringar med motsvarande försäkringsbelopp. Villkorsgarantin omfattar inte eventuella tilläggsförsäkringar eller självrisker. Sjukdomar och olycksfall som har förelegat eller påbörjats innan försäkringen tecknades hos Moderna Djurförsäkringar ersätts inte enligt villkorsgarantin oavsett när sjukdomen eller olycksfallet först visat symtom.