Pga. underhållsarbete under helgen är e-postutskick av försäkringshandlingar fördröjda. Dessa skickas därför ut först på måndag.

  1. Hem
  2. Hundförsäkring
  3. Vanliga frågor och svar
  4. Ska man ha kvar försäkringen även när hunden blir gammal?

Ska man ha kvar försäkringen även när hunden blir gammal?

En äldre hund behöver i regel besöka veterinär oftare än en ung hund. Man kanske inte genomför några större komplicerade operationer på en gammal hund men även en liten skada kan bli kostsam.
Hos Moderna Djurförsäkringar behåller hunden ersättningsbeloppen för veterinärvård hela livet.

Livförsäkringen upphör att gälla när hunden fyllt 10 år. För några få hundraser upphör den när hunden fyllt 8 år. Läs mer i fullständiga villkoren.