1. Hem
  2. Hundförsäkring
  3. Vanliga frågor och svar
  4. Omfattar försäkringen kostnader för tandvård?

Omfattar försäkringen kostnader för tandvård?

Tandfrakturer, avbrutna tänder, sprickor, och liknande skador ersätts i de flesta fall, såvida det inte är en bakomliggande sjukdom som orsakat frakturen.

Tandsjukdomar som till exempel karies (tandröta/hål), parodontit (tandlossning), gingivit (tandköttsinflammation), och olika problem relaterade till tandsten (cremor dentis) ersätts inte från försäkringen.

Borttag av kvarsittande mjölktänder ersätts om du har Trippel veterinärvård, dock kan en senare korrigering av bettet ersättas även från Enkel och Dubbel veterinärvård om hunden tidigare har haft ett felfritt bett – se fullständiga villkoren för närmare information.