Rehabilitering för hunden

Djursjukvården i Sverige idag är väl utvecklad och veterinärerna kan genomföra alltmer komplicerade kirurgiska ingrepp på hundar. Det innebär att behovet av rehabilitering och eftervård ökar. Rätt rehabilitering är en förutsättning för att hunden ska kunna återanpassas till ett normalt liv efter ett ingrepp. Rehabilitering har även en viktig funktion för djur med skador som inte går att operera, men där rätt träning kan förbättra situationen.

Rehabilitering kan innebära allt från information om olika träningsmetoder till praktiska undersökningar och övningar. Varje individ och situation är unik och ofta får hunden en individuell rehabiliteringsplan. Upplägget sträcker sig ofta över en lång tid och träningen utvärderas efterhand tillsammans med veterinär eller rehabiliteringspersonal för att se att man är på rätt väg.
Liten vit hund med skadat ben

Viktigaste träningen sker i hemmet

Ofta samarbetar ett team bestående av bland annat veterinär, fysioterapeut och massör för att ge hunden en komplett rehabilitering. Du som hundägare spelar också en avgörande roll! Vid rehabilitering får hundägaren hemgångsråd som är viktiga att följa. Största delen av rehabiliteringen sker i hemmet.

Vissa skador kräver regelbundna besök på en klinik och andra skador kräver färre besök för uppföljning. Det beror delvis på hur mycket du som hundägare kan göra med din hund själv eller om du behöver hjälp av personal eller om det krävs speciell träningsutrustning.

Hur länge pågår rehabiliteringen?

Rehabiliteringen startar när en skada uppstår och pågår tills hunden har återfått grundläggande funktioner och uppnått den fysiska kondition och styrka som är möjlig för den individuella hunden. Hur lång tid det tar beror givetvis på vilken typ av skada det rör sig om och på den enskilda hundens förutsättningar. Det kan variera väldigt mycket i tid. 

Olika träningsmetoder för rehabilitering

En rehabiliteringsplan kan innefatta många olika övningar beroende på vilken fas hunden befinner sig i. Först läggs fokus på att öka rörlighet och cirkulation så att läkningsprocessen underlättas. I ett senare skede ökas belastning stegvis för att bygga upp vävnad. Då blir det mer styrke-, konditions-, balans- och koordinationsträning. Vanliga träningsmetoder är t ex vattentrask och balansbollar.

Vad kostar rehabilitering?

Eftersom rehabiliteringsprocessen kan se väldigt olika ut så varierar även kostnaderna. Några faktorer som påverkar är:

  • Omfattningen på skadan, vilket också påverkar hur mycket behandling som krävs
  • Hur många klinikbesök som krävs
  • Hur bra hunden svarar på behandling/träning.

Det går alltså inte att förutsäga kostnaden för en rehabilitering.
Många gånger kan djurägaren få ersättning från sin hundförsäkring för rehabilitering. Kontakta ditt försäkringsbolag och fråga om din försäkring ersätter hundens rehabilitering. Moderna djurförsäkringars Dubbel och Trippel veterinärvård ersätter rehabilitering om skadan omfattas av villkoren.

Ta del av 10 tips på rehabträning för din hund.

Text: Linnéa Kjellén
Granskad av veterinär: Ylva Trygger
Senast uppdaterad: 2019-02-12