Ormbett på hund

Under perioden april till november förekommer det att hundar blir bitna av huggorm.  Varje år är det drygt 2000 hundar som blir huggormsbitna. Vanligast är att de blir bitna i nosen eller i ett framben. Det beror på att de nyfiket nosar på ormen eller petar på den med tassen. Oftast påverkas de som blir bitna i nosen mindre än de som blir bitna i benen.
hund ligger på en brits hos veterinären

Symptom efter huggormsbett på hund

Huggormen kan avge ett gift när de biter, men i de flesta fall avges inget gift utan huggormen avger flera olika allergi- och inflammationsframkallande ämnen. Om det sker en giftinjektion är giftet ganska starkt, men avges sällan i så stor mängd att det orsakar livshotande skador. Hunden får en mycket kraftig svullnad av den inflammation som uppstår vid bettstället. Om bettet sker i halsen kan andningen påverkas. Hunden kan också få allmänna symtom som kräkningar, diarré och buksmärta. Pulsen kan öka, hunden kan få blodtrycksfall, arytmi och till och med hamna i ett chocktillstånd.

Behandling efter huggormsbett på hund

Först och främst gäller det att minimera spridningen av giftet i kroppen. Genom att hålla hunden lugn ökar inte puls och blodtryck och därmed minskas spridningen av giftet till olika organ.

Hunden bör alltid undersökas av veterinär, men det är mer eller mindre bråttom till veterinären. Om hundens allmäntillstånd är påverkat och hunden har en kraftig svullnad måste den snarast till veterinär, annars är det viktigt att hunden undersöks inom cirka 4-6 timmar. På kliniken kontrolleras hjärtat och blodcirkulationen och hunden får smärtstillande och antiinflammatorisk medicin. Ibland måste hunden stanna för att få dropp och i vissa fall krävs en akutbehandling med ormserum som motgift.

Tidigare har kortison använts för att behandla ormbett, men senare forskning har visat att det inte har någon mätbar effekt. Om hunden får andningsproblem kan det dock vara bra att behandla med kortison, men det bör avgöras av en veterinär.

Hur lång tid tar det innan hunden återhämtat sig?

Under de första timmarna och dygnet efter ett huggormsbett kan hunden få påverkan på hjärta och blodcirkulation. Hunden kan sedan få skador på inre organ, till exempel lever och njurar om giftet spridit sig dit och då kommer hunden att börja visa symtom som ökad törst och kräkningar inom de kommande veckorna. Hunden bör ta det lugnt de första två veckorna och ska endast gå ut för att uträtta sina behov, i övrigt bör motion och träning undvikas. Om hunden får symtom som kräkningar och ökad törst efter ett par veckor bör en veterinär undersöka hunden och ta blodprover.

Läs mer om ormbett.

Har du katt? Läs mer om ormbett på katt.

Text: Linnéa Kjellén
Granskat av veterinär: Ylva Trygger
Senast uppdaterad: 2019-04-09