Kastrering hund

Du kan välja att kastrera din hund av flera olika anledningar - det kan vara av medicinska skäl eller beteenderelaterade skäl. Vid kastrering av hanhundar tas testiklarna bort och vid kastrering av tikar avlägsnas oftast livmoder, äggstockar och äggledare.

Om din hund har ett beteenderelaterat problem är det inte säkert att en kastrering löser problemen. Om du funderar på att kastrera din hund på grund av ett oönskat beteende bör du alltid konsultera din veterinär först och fråga vad som är bäst för just din hund.hund utomhus ryggen mot kameran

Kastration av tik

Det finns två varianter vid kastrering av tik: titthålskirurgi (laparoskopisk ovariektomi) och traditionell operation (ovariehysterektomi, OHE).

  • Vid titthål avlägsnas enbart äggstockarna.
  • Vid den traditionella operationen avlägsnas äggstockar, äggledare och livmoder. Det innebär att risken för att drabbas av livmoderrelaterade sjukdomar helt försvinner. 

En frisk tik bör kastreras mellan två löp under en så kallad viloperiod, eftersom det då är minst risk för eventuella komplikationer.
Vid en kastration lämnas tiken in hos veterinären tidigt på morgonen och hämtas senare på eftermiddagen/kvällen.

Kastrering hanhund

En hanhund kan kastreras på två olika sätt: kemisk kastrering eller kirurgisk kastrering.

Kemisk kastrering innebär att ett hormonimplantat placeras under hundens hud. Det har samma effekt som en kirurgisk kastrering, men effekten försvinner efter ett antal månader. En kirurgisk kastrering görs alltid när hunden måste kastreras av medicinska skäl. Vid beteenderelaterade problem kan man först testa kemisk kastrering för att se vilken effekt det har på hunden och om effekten är positiv kan djurägaren sedan välja kirurgisk kastrering.

Kirurgisk kastrering görs under narkos och hunden lämnas på djurklinik under en dag.

Bieffekter av kastrering

Viktuppgång, pälsförändring och urininkontinens tillhör de tre vanligaste biverkningarna efter en kastrering. Hunden får svårare att reglera hungerkänslor och kroppens ämnesomsättning minskar.
En överviktig hund kan lättare drabbas av fler sjukdomar och det är därför viktigt att reglera hundens energiintag direkt efter en kastration och eventuellt öka hundens motion.

Sterilisering av hund

Hundar steriliseras nästan aldrig. Sterilisering innebär att man tar bort förbindelsen mellan äggstockar och livmoder så att tiken inte kan bli dräktig, hos hanar skärs sädesledare bort. Skillnaden mellan sterilisering och kastrering är att man vid kastrering totalt avlägsnar testiklar eller äggledare.

Har du en katt? Läs om sterilisering av katt här.

Text: Emilia Nilsson
Granskat av veterinär: Ylva Trygger
Senast uppdaterad: 2019-10-08

Ersätter hundförsäkringen kastration?

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter generellt inte kastration eller sterilisering. Försäkringen kan ersätta kostnader för kastration eller sterilisering om ingreppet är medicinskt motiverat, som vid skador eller sjukdomar i fortplantningsorganen. Till exempel vid en livmodersinflammation hos en tik eller tumörer i testiklarna hos en hanhund.