Allergi hos hund

Allergi är ett uttryck för kroppens reaktion på ett ämne och vid en allergi är kroppens immunförsvar involverat. En allergi är symtom eller sjukdom som uppkommer när hunden är överkänslig mot ett ämne. Detta ämne benämns allergen, det vill säga något som ger upphov till allergi. För att bli allergisk mot ett visst ämne fordras upprepad kontakt med detta ämne. Allergi kan således inte uppstå den första gången hunden träffar på ett ämne. Detta gör att unga valpar inte har lika mycket besvär med allergier som hundar som blivit några år gamla. Unga hundar kan också drabbas och redan vid cirka 3 månaders ålder kan symtom på allergi börja visa sig.hund amstaff ligger på en säng och vilar

Hur visar sig en allergisk reaktion hos hunden?

Det förekommer flera olika symtom vid en allergisk reaktion och symtomen förvärras ofta av sekundära reaktioner, till exempel att hunden får bakterieinfektioner i huden. Det mest karakteristiska symtomet är klåda. Klådan kan variera i svårighetsgrad och utbredning. Individuella variationer i känslighet har också stor betydelse för vilka symtom som uppkommer. Den så kallade klådtröskeln, vid vilken hunden börjar klia sig onormalt mycket, varierar mycket mellan olika raser och enskilda individer.

Allergiska reaktioner indelas i snabba och långsamma. De långsamma kallas även fördröjd överkänslighetsreaktion. Till de snabba räknas astma, urtikaria, nässelfeber och födoämnesallergier av den typ som ger svullnad i munhåla och svalg. Den livsfarliga anafylaktiska chocken räknas också hit. Symtomen vid anafylaktisk chock är bleka slemhinnor på grund av blodtrycksfall, snabb hjärtverksamhet och flämtande andning.

Vad är hunden allergisk mot?

De tre vanligaste allergierna är:

  • Atopi/atopisk allergi – En sjukdom som beror på olika omgivningsallergen. De ger en allergisk reaktion som framför allt yttrar sig som hudbesvär. När besvären i form av klåda och hudproblem överväger symtombilden, kallas tillståndet atopisk dermatit.
  • Foderallergi – En överkänslighet mot vissa ämnen som finns i fodret.
  • Kontaktallergi – Allergi mot ämnen som huden kommer i kontakt med.

Hur behandlas en hund med allergi?

Eftersom allergi orsakas av en kroppslig reaktion mot ett ämne, är den viktigaste behandlingen att förhindra att hunden kommer i kontakt med ämnet i fråga. Svårigheten är att konstatera vilket ämne som ger upphov till reaktionerna. Det är alltså av yttersta vikt att försöka ta reda på vilket eller vilka ämnen hunden reagerar på. Detta är inte alltid lätt. När och om detta/dessa ämnen har kunnat fastställas, finns två vägar att gå.

  • Om det är möjligt bör hunden helt och hållet undvika kontakt med ämnet. I många fall kan det vara både omöjligt att undvika ämnet i fråga och svårt att med säkerhet bestämma vilket eller vilka ämnen hunden är allergisk mot. Då kan hundens behandling till exempel bestå av hyposensibilisering (vaccinering).
  • Det går även att medicinskt försöka dämpa allergisymtomen, så kallad symtomatisk terapi. Symtomatisk terapi innebär att behandlingen riktas mot de symtom som uppkommit, men att själva grundorsaken inte kan eller går att behandla.

Text: Veterinär Ylva Trygger
Senast uppdaterad: 2019-09-06

Vad ingår i hundförsäkringen?

Utredning och behandling av allergi omfattas av veterinärvårdsförsäkringen. Om man har en försäkring som ersätter medicin får man också hjälp med de mediciner som veterinären skriver ut till hunden. Om man misstänker att hunden är allergisk är det inte lämpligt att byta försäkring. En försäkring gäller aldrig för sådant som har påbörjats innan försäkringen tecknades.