• Jag är missnöjd med den behandling som min hund/katt har fått hos veterinären – vart kan jag vända mig?

  Om du är missnöjd med hur din hund eller katt har behandlats på en veterinärklinik eller om du misstänker att djuret har felbehandlats, så kan du vända dig till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård hos Jordbruksverket:

  Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
  Box 322
  551 15 Jönköping

  Tel. 036- 15 58 53
  Fax. 036-19 05 46
  E-post. vetansvar@jordbruksverket.se
  Webbplats.  www.vetansvar.se