• Omfattar försäkringen kostnader för tandvård?

    Tandfrakturer, avbrutna tänder, sprickor, och liknande skador ersätts i de flesta fall, såvida det inte är en bakomliggande tandsjukdom som orsakat frakturen.

    Tandsjukdomar som till exempel FORL (autoimmun nedbrytning av tandemaljen hos katt), karies (tandröta/hål), parodontit (tandlossning), gingivit (tandköttsinflammation), och olika problem relaterade till tandsten (cremor dentis) ersätts inte från försäkringen.

    Borttag av kvarsittande mjölktänder omfattas endast av Trippel veterinärvård. I Enkel och Dubbel veterinärvård kan en senare korrigering av bettet ersättas om hunden/katten tidigare har haft ett felfritt bett – se mer i de fullständiga villkoren.