Pga. underhållsarbete under helgen är e-postutskick av försäkringshandlingar fördröjda. Dessa skickas därför ut först på måndag.

  1. Hem
  2. Anmäl skada
  3. Vanliga frågor och svar
  4. Min hund/katt har skadat min egen soffa – ersätter försäkringen kostnaden?

Min hund/katt har skadat min egen soffa – ersätter försäkringen kostnaden?

Försäkringen för din hund/katt omfattar endast kostnader för skada eller sjukdom som drabbar det försäkrade djuret.

För skador som hunden eller katten orsakar på din egen egendom ser möjligheten till ersättning olika ut beroende på vilka villkor som gäller för din hemförsäkring. I många fall är allriskskador (plötsliga oförutsedda händelser) på lös egendom undantagna från försäkringens omfattning om de är orsakade av djur. Kontakta därför det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring, och be att få tala med avdelningen för egendomsskador.